Home
     ANBI

  
            Biografie
       Bezittingen
     Wandelingen

Levensloop van prinses Marianne


1810  Geboorte

Prinses Marianne werd op 9 mei 1810 geboren als jongste dochter van prins Willem Frederik van Oranje en zijn ...
> Lees verder
1815  Kinderjaren
Mariannes gouvernante, gravin Bentinck, verzorgde het onderwijs aan de jonge prinses, evenals de bekende Haagse ...
> Lees verder
1827  De koninklijke familie

Marianne was trots op haar Oranje-afkomst en zeer gehecht aan haar familieleden. In 1826 kreeg zij van ...
> Lees verder1830  Verloving en huwelijk

Toen prinses Marianne de huwbare leeftijd bereikte, verdrongen vorstenzonen en andere voorname ...
> Lees verder


1831  Kinderen

Uit het huwelijk van Marianne en Albrecht werden vijf kinderen geboren. De eerste kwam in 1831 ter wereld ...
> Lees verder
1844  Huwelijksproblemen

Ondertussen waren er grote spanningen ontstaan in het huwelijk van Marianne en Albrecht ...
> Lees verder


1848  Buitenplaatsen in Voorburg

In 1848 de Voorburgse buitenplaats Rusthof. De rust die de naam van dit buiten beloofde, trok haar aan... 
> Lees verder

1844-1873  De ware liefde

Omstreeks 1844 ontdekte Marianne de grote liefde van haar leven. Hij heette Johannes van Rossum, een lakei in dienst van de Oranjefamilie...

> Lees verder
1849  Een pelgrimage en een buitenechtelijke zoon

In het voorjaar van 1849 bleek Marianne in verwachting van een kind ...
> Lees verder1851  Villa Celimontana in Rome

Toen Mariannes oudste dochter Charlotte in 1850 in het huwelijk trad, met de kunstzinnige erfprins ...
> Lees verder


1855  Kasteel Reinhartshausen en een museum bij Erbach

Uit In 1855 kocht Marianne voor haar jongste zoon Johannes Willem kasteel ...
> Lees verder
1838-1873  De bouw van kasteel
Camenz   

In oktober 1837 was Mariannes moeder Mimi overleden. Marianne erfde ...
> Lees verder

1858  Terrastuinen en een
bijzondere grot

Tijdens de bouw van kasteel Camenz had de befaamde tuinarchitect Peter Joseph ...
> Lees verder
1838-1854  Nog meer bezittingen dicht bij Camenz

In 1838 had Marianne haar bezit in Silezië verder uitgebreid door de ...
> Lees verder
1861-1873  Een dal vol diepe duisternis

Op kerstavond 1861 stierf geheel onverwachts de 12-jarige Johannes ...
> Lees verder

1827-1883  Marianne als trouwe briefschrijfster

Marianne pendelde regelmatig heen en weer tussen Rusthof, Reinhartshausen ...
> Lees verder
1837-1870  Marianne als componiste en dichteres

Het Pruisische hof waarin prinses Marianne door haar huwelijk met ...
> Lees verder
1830-1883  Marianne als zakenvrouw en weldoenster   

Marianne beheerde met veel zakelijk inzicht haar omvangrijke, vooral ...
> Lees verder

1883  Ouderdom en overlijden

Tijdens haar laatste levensjaren werd Marianne gekweld door lichamelijke ...
> Lees verder
Na 1883  Mariannes erfgenamen
en nazaten

Om haar omvangrijke bezittingen zo goed mogelijk bij elkaar en in de familie te ...
> Lees verder
1932-heden  Mariannes
kunstcollectie verspreid

De Marianne had in haar testament vastgelegd dat de kunstschatten die zich ...
> Lees verder© 2021 Stichting Erfgoed Prinses Marianne

Colofon

Bezoek ook

Volg ons op