Home
     ANBI

  
            Biografie
       Bezittingen
     Wandelingen

1851

Villa Celimontana in Rome

Toen Mariannes oudste dochter Charlotte in 1850 in het huwelijk trad, met de kunstzinnige erfprins Georg II von Sachsen-Meiningen, schonk Marianne haar dochter de villa Carlotta aan het Comomeer, befaamd om zijn terrastuinen. Charlotte zou hier in 1855 overlijden. Zelf kocht Marianne kort daarna de villa Celimontana te Rome. Hier, in dit zonnige lustoord, wilde Marianne een nieuwe toekomst opbouwen, met haar minnaar en hun zoon. In de villa ontving de prinses vrijwel dagelijks bezoekers en gasten en gaf zij luisterrijke ontvangsten en feesten. Ook de vele Nederlandse kunstenaars die in Rome verbleven, onder wie Johan Philip Koelman, Cornelis Kruseman, Laurens Lodewijk Kleijn, Charles Quaedvlieg en Gerrit Postma waren hier steeds welkom. Met de schilder Postma en zijn vrouw voerde Marianne een vriendelijke briefwisseling waaruit blijkt hoe hartelijk en bijna huiselijk de prinses omging met dit kunstenaarsgezin. De prinses ontwikkelde een ware passie voor kunst, gaf royaal opdrachten aan de Nederlandse kunstenaars en verzamelde in korte tijd een grote collectie schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Van Postma kocht zij het schilderij Ave Maria in de campagne bij Rome en Herbstreigen ofwel Oktoberfeest te Rome. Soms liet zij Postma en andere schilders ook kopieën maken van 'oude meesters', iets wat niet werd gezien als plagiaat maar eerder als een bewijs van 'technisch meesterschap'.


De villa Celimontana in Rome. Marianne kocht deze villa in 1851 in de hoop dat zij hier met haar minnaar en hun zoon een normaal leven zou kunnen leiden. Foto internet

In 1863 bestelde Marianne bij Gerrit Postma een schilderij dat als titel meekreeg Ave Maria in de campagne bij Rome. Het werd als litho afgebeeld in het periodiek Kunstkronijk van 1866. De huidige verblijfplaats is onbekend. Collectie auteur

Een tweede schilderij dat Marianne kocht bij Gerrit Postma droeg de titel: Herbstreigen ofwel Oktoberfeest te Rome.

Voorstudie Gerrit Postma. Collectie C.J. Ekama© 2021 Stichting Erfgoed Prinses Marianne

Colofon

Bezoek ook

Volg ons op