Home
     ANBI

  
            Biografie
       Bezittingen
     Wandelingen

1848

Buitenplaatsen in Voorburg

Te midden van alle huwelijks- en scheidingsperikelen kocht Marianne in 1848 de Voorburgse buitenplaats Rusthof. De rust die de naam van dit buiten beloofde, trok haar aan, evenals het voordeel dat zij hier in Voorburg dichtbij haar geliefde Oranjefamilie kon vertoeven, van wie zij goede raad en steun verwachtte in deze moeilijke tijden. Tot haar teleurstelling kreeg zij echter van de familie niet de steun waarop zij had gehoopt. Maar Voorburg en Rusthof stelden haar niet teleur, integendeel. Op 8 mei 1848 beleefde Marianne een feestelijke intocht in het uitbundig versierde Voorburg, luid toegejuicht door de inwoners. Dat de prinses had bepaald dat al haar inkopen dienden te geschieden bij de plaatselijke middenstand, werd eveneens met enthousiasme begroet. Regelmatig vertoefde de prinses op haar Rusthof, waar zij kon uitrusten onder lommerrijke bomen en aan de verkoelende vijvers die zij hier liet aanleggen. In 1861 breidde Marianne haar Voorburgse bezit uit met de aankoop van het buiten Leeuwensteyn, in 1877 gevolgd door de villa Klein-Rusthof. Deze kleine villa kocht zij speciaal voor haar zoon Albert die haar regelmatig in Voorburg kwam bezoeken. Toen hij echter de villa zag weigerde hij in zo’n ‘kippenhok’ te logeren. Hij was royaler gewend. Toen in 1879 de naast Rusthof gelegen buitenplaats Noordervliet te koop was, kocht Marianne dit buiten. In dit grote buitenhuis wilde zoon Albert wel overnachten.


De villa Klein-Rusthof, door Mariannes zoon Albert een ‘kippenhok’ genoemd. Foto, circa 1900.

Collectie Museum Swaensteyn, Leidschendam- Voorburg


De buitenplaats Rusthof in Voorburg, gezien vanaf de Vliet.

Litho P.J. Lutgers, 1855. Collectie Gerard Duijvestein, Voorburg De buitenplaats Noordervliet in Voorburg, gelegen naast Rusthof, eveneens vanaf de Vlietkant. Litho P.J. Lutgers, 1855.

Collectie Gerard Duijvestein, Voorburg

© 2021 Stichting Erfgoed Prinses Marianne

Colofon

Bezoek ook

Volg ons op