Home
     ANBI

  
            Biografie
       Bezittingen
     Wandelingen


De stichting heeft tot doel

Het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis omtrent het leven,  het erfgoed en de maatschappelijke en internationale betekenis  van Prinses Marianne der Nederlanden (1810-1883)


ANBI: RSIN 861598209

Beleidsplan Stichting Erfgoed Prinses Marianne 2020-2025

De volgende activiteiten hebben gedurende de eerste vijf jaren prioriteit:

Opbouw financiële basis met o.a. donateurs, leningen en subsidies.

Uitbreiding website.

Het registreren van de briefwisseling van Prinses Marianne en het transcriberen en vertalen van deze briefwisseling. Hierbij zullen ook archieven worden benaderd waarvan vermoed wordt dat zich hier brieven van of aan Prinses Marianne bevinden.

Het registeren van de voormalige kunstcollectie van Prinses Marianne inclusief het opsporen en registreren van de huidige bewaarplaatsen.

Het opstellen van een tijdlijn van het leven van Prinses Marianne.

Het voorbereiden en doen maken van een documentaire over het leven van Prinses Marianne.

Het voorbereiden en publiceren van een nieuwe biografie over het leven van Prinses Marianne.

Het geven van lezingen over Prinses Marianne.

Het samenstellen van lesbrieven over Prinses Marianne.

Het intensiveren van de contacten met relevante organisaties en personen in het Poolse Camenz (Kamieniec Ząbkowicki) en omstreken alsmede het stimuleren van dergelijke contacten tussen de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Camenz.

Het leggen van contacten met relevante organisaties en personen in Reinhartshausen en omgeving
(met name Dauborn, Erbach en Wiesbaden).

Jaarlijks evalueert het bestuur de voortgang en de resultaten van de in het beleidsplan genoemde activiteiten.


Beloningsbeleid bestuursleden

Artikel 4 lid 5 statuten: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
© 2021 Stichting Erfgoed Prinses Marianne

Colofon

Bezoek ook

Volg ons op