Home
     ANBI

  
            Biografie
       Bezittingen
     Wandelingen

Voorburg
Terug Rusthof omstreeks 1900 ten tijde van prins Albert die de Voorburgse bezittingen had geërfd van zijn moeder. Deze ansichtkaart toont Rusthof vanaf de tuin aan de straatzijde, die inmiddels Oosteinde werd genoemd. Voor het huis is een deel van de vijver te zien die verder naar rechts slingert richting Vliet, die achter het huis is gelegen. Rechts van het hoofdgebouw staat een slanke toren met een hoge zeskantige koepel. Links staan de stalgebouwen met de naar voren uitstekende uitbreiding waarvoor Mariannes oudste kleinzoon Friedrich Heinrich in juli 1877 de eerste steen mocht leggen op de plek waar tot dan toe een grote volière stond. Bovenaan de ingemetselde gedenksteen stond als motto ‘Spreuken 4 vers 7, 8 en 9’, een spreuk over de Wijsheid. In 1904, twee jaar voor zijn overlijden verkocht prins Albert Rusthof en Noordervliet aan de ‘Utrechtse Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen’. Deze liet omstreeks 1911 Rusthof en Noordervliet afbreken, waarbij de Orangerie werd gespaard, evenals Klein-Rusthof. De in de staluitbreiding ingemetselde gedenksteen kwam na de afbraak van Rusthof terecht in de tuin van Reinhartshausen. Op de oude grond van de twee ‘geamoveerde’ buitenplaatsen verrezen omstreeks 1912 diverse villa’s. Leeuwensteyn werd na het overlijden van prins Albert in 1906 geërfd door zijn drie zonen die de buitenplaats eind 1907 verkochten aan Pieter George Wieseman. Na enkele keren van eigenaar te zijn verwisseld, werd ook dit buiten enkele jaren voor 1940 afgebroken, waarna de villawijk Leeuwensteyn werd aangelegd. Ansichtkaart, verzonden in 1904. Collectie auteur

De buitenplaats Rusthof in Voorburg, gezien vanaf de Vliet.
Litho P.J. Lutgers, 1855. Collectie Gerard Duijvestein, Voorburg
De buitenplaats Noordervliet in Voorburg, gelegen naast Rusthof, eveneens vanaf de Vlietkant. Litho P.J. Lutgers, 1855. Collectie Gerard Duijvestein, Voorbur© 2021 Stichting Erfgoed Prinses Marianne

Colofon

Bezoek ook

Volg ons op