Home
     ANBI

  
            Biografie
       Bezittingen
     Wandelingen
Gedenksteen uit Rusthof terug in Voorburg

Ook op de Nationale Erfgoeddag van 30 april 2022 stond Prinses Marianne weer volop in de aandacht. In museum Swaensteyn onthulde zij, samen met Stichtingsvoorzitter Tilly Zwartepoorte, een gerestaureerde gedenksteen die ooit was ingemetseld in Rusthof, de voormalige Voorburgse buitenplaats van de Prinses aan het Oosteinde. De steen was na de afbraak van Rusthof omstreeks 1911, verhuisd naar kasteel Reinhartshausen, waar het jarenlang verpieterde aan de voet van het borstbeeld van Willem I, dat Marianne had neergezet in de tuin van haar kasteel. Tot 2022, toen de Stichting erin slaagde de gedenksteen in bruikleen te verkrijgen en terug te halen naar Voorburg. Dankzij een financiële bijdrage van het Erfgoedpodium kon de steen worden gerestaureerd door de Voorburgse kunstenaar Ming Chen.
Archiefonderzoek

Inmiddels was Stichtingssecretaris Kees van der Leer erin geslaagd de historie van de steen te achterhalen. Uit archiefonderzoek bleek dat in 1877 de stallen bij Rusthof werden uitgebreid. Hiervoor werd op 15 juli 1877 door Heinrich, de kleinzoon van Prinses Marianne, de eerste gelegd bij de uitbreiding van huize Rusthof aan het Oosteinde. De steen verwijst naar Spreuken 4 waar geschreven staat: ‘De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezittingen’. Aardig is dat ook een krantenartikel in het Vaderland van 17 juli 1877 melding maakte van deze eerste steenlegging.
© 2021 Stichting Erfgoed Prinses Marianne

Colofon

Bezoek ook

Volg ons op